Kategorier
Betonghåltagning

Vem kan utföra håltagning i Västerås?

Om man behöver hjälp med håltagning i Västerås så ska man, för ett säkert resultat, vända sig till ett företag som specialiserat sig på rivning och håltagning.

Det kanske inte verkar så svårt att göra hål men om man inte gör det på rätt sätt kan det få oanade konsekvenser. En felaktigt utförd håltagning i en betong- eller tjock tegelvägg kan ge upphov till sprickor och skador som påverkar hela byggnaden. Ett lyckat resultat kräver rätt utrustning och kunskap om bland annat hållfasthet.

Företag som sysslar med håltagning i Västerås arbetar med det dagligen och har därför den erfarenhet som krävs för ett lyckat resultat. Håltagning i hårda material som betong, tegel eller granit kan utföras med hjälp av olika typer av maskiner. Det vanligaste är vajersågning och rundhålssågning med vajer. Ofta är det fråga om mindre hål för kablar och rör, men med rundhålssågning med vajer kan man göra hål med en diameter på upp till fyra meter.

Risker som kan uppkomma i samband med håltagning

I de flesta fall vet man vad som döljer sig bakom en vägg eller en betongplatta. När det gäller äldre hus kan man däremot inte vara helt säker. Fram till mitten av 1970-talet användes asbest i många byggnader. Asbest var ett populärt material eftersom det har en hög beständighet, tål höga temperaturer och har en god ljud- och värmeisolerande förmåga. Asbest förbjöds i Sverige 1979.

Det kan därför uppstå komplikationer om man utför håltagning i en vägg och upptäcker asbest. Har man anlitat ett företag som är certifierat för att arbeta med asbest är det emellertid inga problem. De har rätt utrustning och kunnande för att arbeta vidare och sanera asbesten på rätt sätt. Att lämna en arbetsplats sanerad och rengjord är en självklarhet för ett seriöst och etablerat företag som arbetar med håltagning.