Kategorier
Markarbeten

Markarbete vid husbygge i Stockholm

Ska du bygga ett nytt hus i Stockholm? All byggnation börjar med det viktiga markarbetet, för utan en bra grund blir det man bygger inte särskilt stadigt.

Ska du bygga hus får du inte slarva med markarbetet, för gör du det kommer inte huset stå stadigt eller ens bli särskilt hållbart. Ett bra markarbete anpassas efter platsen och innefattar alltid en hel del grävningsarbeten och schaktning. I vissa fall kan man även behöva spränga bort berg och stora stenar.

Vid markarbete inför ett husbygge lägger man även dräneringsrör och gräver för alla andra anslutningar som el, vatten och fiber. Inför att man ska gjuta bottenplattan som huset ska stå på gräver man också bort matjord och ersätter den med dränerande grus och singel som packas hårt.

Så mycket kostar markarbeten i Stockholm

Priset på markarbeten i Stockholm varierar och beror på hur omfattande det är. Ju mer man behöver schakta bort desto dyrare är det. Har man möjlighet att lagra det bortgrävda materialet i närheten av byggarbetsplatsen för att sedan använda det när man anlägger trädgården kan man spara pengar. Likaså om man kan undvika sprängning och i stället anpassa huset efter berget.

Priserna kan även variera mellan olika firmor och det kan därför löna sig att ta in flera offerter och jämföra. Men eftersom markarbetet är så pass viktigt kan man inte enbart ta hänsyn till priset utan måste även titta på referenser från tidigare uppdragsgivare. Man bör också kontrollera referenserna genom att ringa upp och ställa frågor.