Kategorier
Bergvärme

Bergvärme kan vara ett alternativ för dig i Stockholm

Bergvärme ger dig en bra energikälla som bor i Stockholm och vill ha ett nytt alternativ till din el. Fler och fler som vill ha annat än fossilt bränsle. 

Att skaffa bergvärme kan te sig som ett lite större projekt för att få en bra värmekälla men den kommer å andra sidan vara tillgänglig över en lång tid framöver. Att borra efter bergvärme går ju för det mesta bra om din byggnad står på berggrund men det finns också andra möjligheter.

Tack vare att bergvärme är lagrad solenergi kan man hitta fler sätt att fånga upp denna energi än bara i berget. Det kan vara tekniker såsom att ta sig ner i vattnet om det finns dammar eller sjöar i närheten. Alla tekniker som utvecklats gör det mycket lättare att komma åt lagrad energi som förr var mer eller mindre oåtkomlig.

Bergvärme är något som utvecklas mer och mer i Stockholm

Du kanske undrar hur det hela går till? Det krävs framför allt ett borrhål som antingen är vertikalt eller lutande, där man installerat en värmeväxlare inuti. Med hjälp av denna kan man fånga upp eller leda värme vidare från marken till den plats där man kan dra nytta av den.

En bergvärmepump i Stockholm från bergvarmestockholm.com sköter hela processen när allt är igång. Först borrar man sig ner till en plats där den lagrade energin finns, sedan kan du använda denna och bergvärmepumpen ser till att allt hålls igång. Lite som ditt eget hjärta.