Kategorier
Byggstädning

Byggstädning: en nödvändig expertis för renoveringar i Stockholm

Byggstädning i Stockholm kräver inte bara professionell kompetens utan även noggrant hänsynstagande till miljöaspekter. För en smidig process är det avgörande att planera i förväg och att ta kontakt med ett städföretag i god tid.

Efter att ett omfattande byggnadsarbete eller en renovering är avslutad, är det vanligtvis en ansenlig mängd skräp, bråte och damm som återstår på platsen. Detta gäller även efter att hantverkare och byggare har lämnat området. Tyvärr ingår inte alltid rengöringen efter bygget eller renoveringen i deras arbetsuppgifter. Om du inte tidigare har avtalat med din byggfirma om ansvar efter renoveringen är det nu dags att kontakta ett erfaret städföretag som specialiserar sig på byggstädning. Detta är av stor vikt eftersom byggstädning inte på något sätt liknar vanlig hemstädning eller till och med flyttstädning. Att hantera avfallet som uppstår efter bygget kräver särskild kompetens och erfarenhet.

Byggstädning är en specialiserad kompetens

Byggstädning i Stockholm måste utföras på ett professionellt sätt. Det ”skräp” som kvarstår efter bygget eller renoveringen kan ofta vara problematisk ur miljösynpunkt. Det kan vara material som isolering, tegelstenar eller andra ämnen som måste tas om hand på rätt sätt. Ibland kan det till och med krävas ren sanering.

Det är klokt att kontakta ett städföretag såsom byggstädningstockholm.biz som har expertis inom byggstädning i god tid, eftersom det är avgörande att rengöringen sker så snabbt som möjligt efter att bygget är färdigt. Detta är särskilt viktigt om du planerar att använda huset eller lägenheten omedelbart efter renoveringen. Glöm inte heller att begära offerter för att säkerställa en prisvärd byggstädning.

Kategorier
Fönster

Varför göra en fönsterrenovering i Stockholm?

Håller dina fönster på att ramla ur fönsterbågarna? Är det kallt och dragit när du står framför fönstret? Är det dags för en fönsterrenovering i Stockholm?

Innan det gått så långt att du inte längre kan renovera dina fönster utan måste byta ut dem helt och hållet, kan du ta till en hel del knep för att få dem att hålla längre än vad de annars skulle göra. Genom att du förlänger deras livstid kan du spara in på utgifter och ge dig själv en klapp på axeln för gott arbete. 

Med rätt skötsel kommer du alltså långt. En av sakerna du ska se efter är att du rengör dina fönster så att fukt och smuts inte kan skada träet i dina fönsterkarmar. Skulle det ligga fukt länge i en fönsterkarm så kommer den så småningom att ruttna och falla i bitar efter lång tid av underlåten skötsel.

Fönsterrenovering är en sak som angår alla i Stockholm

Att man tar hand om sina fönster och åtgärdar skador är viktigt för flera och inte bara för den personen som bor i lägenheten eller huset. Hur huset mår kommer påverka alla som vistas i det. Det kan vara långväga släktingar som kommer på besök eller vänner som ofta hälsar på. 

Skulle du underlåta att renovera dina fönster fastän det behövs kan det orsaka att någon utsätts för drag eller att du själv går omkring med ständig värk i kroppen. Vårt biologiska system tycker bättre om en skyddad tillvaro och en tät och behagligt varm bostad är bättre för hälsan än en som är dragig och kall. 

Fönsterrenovering i Stockholm kan innebära vård och måleriarbete

Att vårda sina fönster är en form av ständig renovering. Att gå loss med färg och skyddande oljor kan vara en av de saker du gör för att underhålla dina fönster mer kontinuerligt. Bor du i Stockholm kanske du hellre vill gå helt in helt och hållet för en stor fönsterrenovering eller helt enkelt renovera huset i sin helhet. 

Att måla fönster kan är en bra sak när det gäller att skydda träet i ett hus. Det gäller både fasad och fönsterbågar. Anlitar du en målare är det där gjort på relativt kort tid. För dig som gillar att pyssla själv kan det ta lite längre tid men om tid är det du har gott om är det bara att sätta igång. För mer information se fönsterrenoveringstockholm.nu.

Kategorier
Bergvärme

Bergvärme kan vara ett alternativ för dig i Stockholm

Bergvärme ger dig en bra energikälla som bor i Stockholm och vill ha ett nytt alternativ till din el. Fler och fler som vill ha annat än fossilt bränsle. 

Att skaffa bergvärme kan te sig som ett lite större projekt för att få en bra värmekälla men den kommer å andra sidan vara tillgänglig över en lång tid framöver. Att borra efter bergvärme går ju för det mesta bra om din byggnad står på berggrund men det finns också andra möjligheter.

Tack vare att bergvärme är lagrad solenergi kan man hitta fler sätt att fånga upp denna energi än bara i berget. Det kan vara tekniker såsom att ta sig ner i vattnet om det finns dammar eller sjöar i närheten. Alla tekniker som utvecklats gör det mycket lättare att komma åt lagrad energi som förr var mer eller mindre oåtkomlig.

Bergvärme är något som utvecklas mer och mer i Stockholm

Du kanske undrar hur det hela går till? Det krävs framför allt ett borrhål som antingen är vertikalt eller lutande, där man installerat en värmeväxlare inuti. Med hjälp av denna kan man fånga upp eller leda värme vidare från marken till den plats där man kan dra nytta av den.

En bergvärmepump i Stockholm från bergvarmestockholm.com sköter hela processen när allt är igång. Först borrar man sig ner till en plats där den lagrade energin finns, sedan kan du använda denna och bergvärmepumpen ser till att allt hålls igång. Lite som ditt eget hjärta.

Kategorier
Brandisolering

Brandisolering finns där när ni inte är hemma

Det är något som många glömmer, men som verkligen behöver ses över. När kontrollerade ni senast att ni har ordentlig brandisolering? Gör det till en vana.

En liten detalj som är så oändligt viktig. Det kan rädda livet på er, era barn och husdjur, samt se till så att byggnaden inte blir helt förstörd. En brand kan komma så plötsligt. Det är aldrig något man är beredd på, och det är därför det är så farligt. Se till att anlita någon som kan erbjuda professionell brandisolering.

Det gör att branden inte sprider sig lika snabbt. Ett rum kan enkelt övertändas på mindre än 10 minuter. Tänk om ni inte är hemma, eller om ni sover. Hinner ni vakna och släcka elden? Ge er själva tillräckligt stor chans att kunna hantera alla kriser som uppstår där hemma.

Vanlig brandisolering är stenull

Det finns många typer av brandisolering. En av de vanligaste är att använda stenull. Det är ett material som klassas som i princip obrännbart. Vad skönt att veta att man har det i väggarna, så att branden inte sprider sig på det sättet. Stenullen har dessutom ljudisolerande egenskaper, så ni behöver inte fundera på om det kommer att göra någon skillnad.

Det är alltid bättre att vara förberedd än att överraskas. Med bra brandisolering så kvävs elden innan den har hunnit sprida sig, och ni kan fortsätta att sova lugnt och att leva ett härligt, underbart tryggt liv. Varje människa förtjänar att få känna sig trygg på alla platser i vardagen.

Kategorier
Geoteknik

Vad gör egentligen en geotekniker?

På listan över de jobb man sällan tänker på har turen kommit till geotekniker. Vad sysslar egentligen en sådan med och varför är de så oerhört viktiga? 

Att titulera sig geotekniker är en stor grej. Det är nämligen på deras axlar stora delar av ett byggprojekt vilar – faktiskt nästan bokstavligt. En geotekniker är nämligen den som ser till att ett byggprojekt bär och absolut aldrig brister. Ett gigantiskt ansvar som det krävs både utbildning och erfarenhet för att klara av.

Då och då krävs det att man hyr in geotekniker från Sitowise eller liknande företag. Det finns nämligen inte obegränsat med geotekniker i vårt avlånga land, trots att deras arbetsuppgift är så viktig för ett projekt. Många av de som arbetar som geotekniker är i grunden utbildade till civilingenjörer. 

Så arbetar en välutbildad och pålitlig geotekniker

En geotekniker från Sitowise eller något annat företag undersöker hur marken kommer att påverkas av att man bygger på den. De tar reda på vilka förutsättningar som finns i marken, alltså hur marken är uppbyggd. Beroende på var man befinner sig i landet består marken av olika material så som sand, lera, berg och så vidare.

För att bygget ska bli säkert gäller det att känna till vad som finns under det och om det finns några risker förknippade med byggnationen. En sådan risk skulle i värsta fall kunna vara att bygget rasar då marken helt enkelt inte håller. Tar man in en utbildad geotekniker elimineras denna typ av missöden. 

Kategorier
Okategoriserade

Vissa måleriarbeten innebär hälsofara – anlita professionell målare i Stockholm

Professionella målare i Stockholm har goda möjligheter att utföra säkra, miljövänliga målerier och renoveringar även av äldre hus där blyfärg innebär hälsorisk.

Att måla om hemmet på egen hand är visserligen roligt. Men det kan tyvärr också innebära att du exponerar dig för farliga kemikalier som kan skada både din hälsa och din omgivande miljö. Särskilt vid renovering av gamla hus är risken stor för detta. Då handlar det ofta om att man exponeras för bly, vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Problemet med exponering för farliga kemikalier är dock lätt att lösa genom att kontakta en professionell målare. En fackperson säkerställer enkelt att rätt metoder och material används i arbetet för att minimera alla typer av risker. Ur målarens synpunkt är detta en mycket viktig arbetsmiljöfråga.

Målare arbetar med säkerhetsutrustning för hälsofarliga ångor

När du ska kontakta en målare för att arbeta på en renovering av ett äldre hus är det bra om du redan från början är tydlig med att det kan finnas behov av att tänka extra på säkerheten i arbetet. Professionella målare har tillgång till fackmannamässig säkerhetsutrustning som gemene man i allmänhet inte har hemma.

När du lägger in din beställning på måleriarbetet kan du i samråd med din målare välja särskilt miljövänliga färger och målningstekniker. Detta bidrar till att minska risken för hälsoproblem för såväl din målare som för dig själv. Vissa giftiga färgångor tar god tid på sig att lämna ett rum, och kan ligga kvar i hemmet långt efter att måleriarbetet avslutats. Även när du anlitar en professionell målare för att utföra själva arbetet, ska du självklart tänka på din och din familjs hälsosituation. 

Kategorier
Mobilkran

Dags för ett tungt lyft? Hyr en mobilkran! 

Tunga lyft kommer alltid att vara känsligt att hantera. För dig som privatperson så kommer du kanske att stöta på detta område i samband med att du ska flytta och behöver lyfta ut någonting extra tungt – ett piano eller ett kassaskåp – från din bostad eller i samband med att du ska bygga någonting och behöver förflytta exempelvis maskiner eller byggmaterial.

Tunga lyft är vanligt förekommande inom exempelvis industrin och inom verkstadsbranschen. Det kan då handla om att ett företag investerat i ny utrustning – maskiner – som ska sättas på plats – samtidigt som den gamla diton ska flyttas undan.

Detta sker oftast med hjälp av en mobilkran. En mobilkran har en förmåga att kunna lyfta väldigt tunga vikter, men där den samtidigt också erbjuder en enorm smidighet och flexibilitet. Genom att använda sig av en mobilkran i samband med att tunga lyft ska utföras så ger man sig själv chansen att genomföra lyftet på ett både säkert och effektivt sätt.

Erfaren kranförare är ett måste

Men, detta är emellertid bara halva sanningen. Man måste också inse att A) det finns många olika mobilkranar vars egenskaper och förmåga att lyfta skiljer sig åt och B) att personen som sitter bakom spakarna har en avgörande roll i hur pass säkert och effektivt ett lyft och en förflyttning av ett föremål blir.

Båda dessa saker leder oss till vikten av att välja rätt uthyrare. Med rätt uthyrare menas att du måste säkerställa att företaget kan hjälpa dig att välja rätt mobilkran i förhållande till vad som ska lyftas samt gällande exempelvis räckvidd och förhållanden rent platsmässigt. Dels så menar vi även att du med rätt uthyrare kan inkludera en erfaren, certifierad och utbildad kranförare som hjälper dig med både lyft och förflyttning.

Det senare borde egentligen vara ett absolut krav. Att sätta en oerfaren person bakom spakarna på en kranbil kan innebära enorma risker för samtliga som befinner sig i närheten. Du bör definitivt se till att en kranförare tar hand om det lyft och den förflyttning som ska ske. Mobilkranen gör skillnad, men det handlar även om att den som kör den måste veta vad han gör.