Kategorier
Geoteknik

Vad gör egentligen en geotekniker?

På listan över de jobb man sällan tänker på har turen kommit till geotekniker. Vad sysslar egentligen en sådan med och varför är de så oerhört viktiga? 

Att titulera sig geotekniker är en stor grej. Det är nämligen på deras axlar stora delar av ett byggprojekt vilar – faktiskt nästan bokstavligt. En geotekniker är nämligen den som ser till att ett byggprojekt bär och absolut aldrig brister. Ett gigantiskt ansvar som det krävs både utbildning och erfarenhet för att klara av.

Då och då krävs det att man hyr in geotekniker från Sitowise eller liknande företag. Det finns nämligen inte obegränsat med geotekniker i vårt avlånga land, trots att deras arbetsuppgift är så viktig för ett projekt. Många av de som arbetar som geotekniker är i grunden utbildade till civilingenjörer. 

Så arbetar en välutbildad och pålitlig geotekniker

En geotekniker från Sitowise eller något annat företag undersöker hur marken kommer att påverkas av att man bygger på den. De tar reda på vilka förutsättningar som finns i marken, alltså hur marken är uppbyggd. Beroende på var man befinner sig i landet består marken av olika material så som sand, lera, berg och så vidare.

För att bygget ska bli säkert gäller det att känna till vad som finns under det och om det finns några risker förknippade med byggnationen. En sådan risk skulle i värsta fall kunna vara att bygget rasar då marken helt enkelt inte håller. Tar man in en utbildad geotekniker elimineras denna typ av missöden.